Ενημερωτική Ημερίδα για Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου

June 7, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημερωτική Ημερίδα για Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου

Βέλτιστες πρακτικές και στρατηγική της ΕΕ για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα

10Ιουνίου 2022, Θεσσαλονίκη

Ξενοδοχείο Capsis

Μοναστηρίου 16, 546 29 Θεσσαλονίκη

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στοπλαίσιο του έργου «LOCFOOD – Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων»που χρηματοδοτείται απότο Κοινό Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020.

Η εκδήλωση αποτελείται από τρεις συνεδρίες:

  • Γενική παρουσίαση έργου/Βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
  • Προκλήσεις και ευκαιρίες για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  • Στρογγυλή τράπεζα/Συζήτηση

Η ημερήσια διάταξη της ημερίδας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Επιβεβαίωση συμμετοχής με συμπλήρωση της φόρμας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCWKCdTZ1Z7uYtV9vz1GCBHZfPi2YgBAcRpj6CalNshy0fWA/viewform?usp=pp_url

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου για το ΔΙΠΑΕ

καθ. Μαρία Παπαγεωργίου

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

DEVELOPMENT AND CROSS BORDER COOPERATION IN THE AREA OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND TRADITIONAL FOOD

Project № BSB 1101

LOC FOOD – Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων

Ενημερωτική Ημερίδα για Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα

Βέλτιστες πρακτικές και στρατηγική της ΕΕ για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα

10Ιουνίου 2022, Θεσσαλονίκη

Ξενοδοχείο Capsis

Μοναστηρίου 16, 546 29 Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9:45-10:00Εγγραφή
10:00-10:20Έναρξη/Προσφωνήσεις – ΧαιρετισμοίΕκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας & ΘράκηςΕκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πέτρος Σαμαράς, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)
Ενότητα Ι –Έργο LOCFOOD – Στόχοι, δράσεις και παραδοτέα για την προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
10:20-10:40Παρουσίαση του έργου LOC-FOODΑναστάσιος Ζαφειρίδης, Project Manager του Συντονιστή του Έργου LOCFOOD – Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας & Θράκης
10:40-11:00ΠροϊόνταΓεωγραφικής Ένδειξης (ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ)Δρ Μαρία Παπαγεωργίου, καθ. Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Δι.Πα.Ε
11:00-11:25Έρευνα γνώμης των καταναλωτών για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα/Τρέχουσα κατάσταση του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΔρΑντριάναΣκέντη, Επιστ. Συνεργάτης έργου LOCFOOD
11:25-11:55Βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στις άλλες χώρεςΔρJonathanRhoades, Επιστ. Συνεργάτης έργου LOCFOOD
11:55-12:15 Τοπικά Συστήματα Τροφίμων/LocalFoodssystemsΔρ Μαρία Παπαγεωργίου, καθ. Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Δι.Πα.Ε
12:15-12:45Διάλειμμα για καφέ
Ενότητα ΙΙ – Προκλήσεις και ευκαιρίες για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
12:45-13:15Το παράδειγμα της ΑΣΚΜ – προκλήσεις και λύσεις για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέαΚωνσταντίνοςΚιλτίδης, Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κεντρικής Μακεδονίας
13:15-13:45Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στη προώθηση τοπικών προϊόντων και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας Παρθένα Κωνσταντινίδου, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
13:45-14:30Ελαφρύ γεύμα
Ενότητα ΙΙΙ – Στρογγυλή τράπεζα
14:30-15:00Συζήτηση /Συμπεράσματα

Last Updated on September 9, 2022

Leave a comment

To share your experiences & also leave your comments

Level AA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.1